Prisijungimas
prisijungti
Priminti slaptažodį
SiųstiAtgal
Sukces!
Slaptažodžio keitimo nuoroda buvo išsiųsta į info@toitoi.lt
UŽDARYTI

Įvadas


Siūlome mobiliuosius sanitarinius įrenginius ir jų pritaikymo sprendimus bet kokioje vietoje, kurioje dar nėra atitinkamos infrastruktūros. Vykdydami savo veiklą stengiamės kuo taupiau naudoti išteklius ir tausoti aplinką. Jau daugelį metų sprendžiame uždavinį, kaip į savo vertės grandinę integruoti tvarius procesus. 2022 m. žengėme dar vieną ryžtingą žingsnį ir įmonėje pradėjome diegti sistemingą tvarumo valdymo sistemą. Mūsų požiūris į tvarumą neapsiriboja vien išteklių tausojimu bei bandymu išvengti atliekų. Paslaugos ir produktai, aplinka bei darbuotojai – tai trys mūsų strateginiai ramsčiai.

PASLAUGOS IR PRODUKTAI

Tvarumas prasideda nuo produktų ir paslaugų kūrimo. Šis strateginis principas taikomas visoms trims svarbiausioms mūsų veiklos sritims: sanitarijai, gamybai, moksliniams tyrimams ir plėtrai. Įsipareigodami laikytis higienos reikalavimų labai prisidedame prie susirgimų prevencijos – net ir pandemijos metu. Kuriame ir gaminame patvarius gaminius. Be to, tausojame išteklius juos perdirbdami ir pakartotinai panaudodami. Taikyti šiuos principus gamyboje padeda Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinys, kuris nuolat optimizuoja esamas paslaugas bei produktus, bei kuria naujus, pažangius sprendimus.

Duomenys ir faktai

11.359.738 paslaugos per metus
314.717 Biotualetai
35.064 Koneineriai
tarnavimo laikas

APLINKA

Suprantame, kad mūsų verslo modelis taip pat reikalauja reikšmingai prisidėti ir prie aplinkos apsaugos. Taigi, nuolat vertiname ir analizuojame savo veiksmų poveikį aplinkai visose mūsų verslo veiklos srityse. Neigiamą poveikį aplinkai stengiamės išmatuoti, išanalizuoti ir kuo labiau sumažinti – tai darome taupydami išteklius, prireikus – pasitelkdami valdymo priemones ir tinkamai šalindami nuotekas.

Duomenys ir faktai

77.479.154 Nuvažiuoti kilometrai
74.420 T anglies dvideginio
210.443.700 litrų gėlo vandens
1.581.843.517 litrų sutaupyto vandens

DARBUOTOJAI

TOITOI & DIXI grupės darbuotojų pastangos ir motyvacija yra ne tik mūsų verslo sėkmės pagrindas, bet ir esminiai veiksniai, padedantys siekti tvarumo. Taigi nuoseklus sveikatos ir saugos valdymas yra svarbiausias mūsų prioritetas. Stengiamės kuo labiau sumažinti riziką, tad nuolat geriname darbo saugą. Nuolatinis mokymas ir kvalifikacijos kėlimas bei įmonėje puoselėjama įvairovės ir tarpusavio pagarbos kultūra – vertybėmis grįsto mūsų bendro darbo pamatai.

Duomenys ir faktai

27 šalys
4.019 Darbuotojai
1.941 vairuotojai
44 metai
Ø seniausios įmonės rinkoje

Atsisiųsti ataskaitą

2022 M. TVARUMO ATASKAITOS SANTRAUKA

Šia trumpa tvarumo ataskaita siekiame suteikti jums informacijos apie tai, kaip įmonėje įtvirtiname tvarumo principus, kokius tvarumo valdymo procesus ir priemones jau integravome, vadovaudamiesi trimis svarbiausiais tvarumo užtikrinimo ramsčiais, bei su kokiais iššūkiais susiduriame šiuo metu ir galbūt dar susidursime ateityje.